پرداخت شما موفقیت آمیز نبود …!!!
اگه پولی از شما کسر شده نهایتا تا 72 ساعت دیگه به حساب شما برگشت خواهد شد..
اگه نیاز به راهنمایی یا پشتیبانی داشتید با شما 42614921-031 تماس بگیرید