دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی

5.00 4 رای
تومان199.000

در این دوره آموزشی ، آموزش مدیریت درست موبایل و شبکه های اجتماعی همچنین آموزش ترک اعتیاد به موبایل و ترک اعتیاد به شبکه های اجتماعی بحث شده است

تومان199.000