دوره آموزشی مدیریت تکنولوژی

5.00 3 رای
99,000 تومان

در این دوره آموزشی ، آموزش مدیریت درست موبایل و شبکه های اجتماعی همچنین آموزش ترک اعتیاد به موبایل و ترک اعتیاد به شبکه های اجتماعی بحث شده است

99,000 تومان